IT-firmale


Külastades erinevaid IT-teenuse pakkujate kodulehti, jääb ootuspäraselt silma pakutavate teenuste kattuvus, samasugused lubadused ja sarnane hinnapoliitika. 

Kuidas klient nende vahel oma valiku teeb? Näo järgi? Võib-olla.

Paraku ühendab pea kõiki väikseid ja keskmisi täis- ja tugiteenuse pakkujaid ka üks negatiivne aspekt. Nimelt kirjavigade rohkus ja kohmakas kantseliit

Kas see ei võiks selles tihedas konkurentsis saada mõne jaoks saatuslikuks? 

Kindlasti toimub paljude klientide kinnistamine suusõnaliselt ja telefoni teel, aga kui muude valdkondade ettevõtetel võib koduleht olla n-ö moe pärast, siis IT-teenuse pakkuja ilma koduleheta on nagu arst ilma kitlita. Sellist on raske tõsiselt võtta.

Ilmselgelt on paljud sellest isegi aru saanud ja oma kodulehte panustanud, sest pealiskaudsel vaatlusel jätavad need igatahes professionaalse mulje.

Aga kui lähemalt tutvuda?

Valiku tegemine paljude pika kogemuse ja sertifitseeritud meeskondade vahel eeldab kliendi süvenemist pakutavasse ja seal võib tema muljet rikkuda ka kõige väiksem kirjaviga.

Kui tekib küsimus, miks on teie teenus soodsam, saab ta võimaliku vastuse juba sellest

IT-turvalisus eeldab korrektsust kliendi andmetega ümber käimisel ja sellest omadusest kõneleb ka Sinu enda väljendusviis. Seal ei tohiks jätta kliendile mingeid võimalusi teha valesid järeldusi!

IT-toest eeldatakse sõbralikku ja mõistvat suhtumist ka kõige tobedatamate murede lahendamisel, seega peab kõnelema kliendile arusaadavas toonis ja keeles

Internetis ei saa end aktiivselt tutvustada ja tekkivaid küsimusi jooksvalt lahendada. Internetis räägib Su eest koduleht ja kõneleb vaid tekst.
Kas see annab praegu Sinust õige kuvandi ja on piisavalt tugev Sinu eest võitlema